Recht op correctie

Je hebt altijd het recht om je persoonsgegevens in te zien en te corrigeren. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Sweet Rebelles.

Tot slot heb je het recht ‘vergeten te worden’. Dit houdt in dat Sweet Rebelles al je gegevens moet verwijderen, mits dat niet strijdig is met de wettelijke verplichtingen van Sweet Rebelles.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar jessica@sweetrebelles.nl. Sweet Rebelles zal zo snel mogelijk reageren op je verzoek.